Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor

Posted on 11 februarie 2010

10


De pe una dintre cele câteva poziţii de pe care activează, Dana Deac ne trimite un comunicat foarte important pentru micile afaceri:

Va informez ca Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest va organiza, in perioada urmatoare, seminarii locale in Turda, Campia Turzii, Dej – Gherla si Huedin, destinate informarii microintreprinderilor din judetul Cluj cu privire la oportunitatea de investitii oferita prin Programul Operational Regional.

Este vorba de domeniul major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”, care finanteaza cu pana la 200.000 Euro valoare nerambursabila, investitii in echipamente si constructii pentru firmele cu maxim 9 angajati localizate in mediul urban.

Seminariile de informare se vor desfasura dupa urmatorul program (pentru zona noastră):

·         Luni, 15 februarie 2010, ora 11 – Primaria Turda

·         Luni, 15 februarie 2010, ora 14 – Primaria Campia Turzii

In perioada noiembrie 2009 – ianuarie 2010, de la relansarea ghidului pentru microintreprinderi, au fost depuse 99 proiecte, dintre care majoritatea covarsitoare sunt depuse de catre firmele din municipiile resedinta de judet. Astfel, ADR Nord-Vest a considerat necesara organizarea de evenimente pentru microintreprinderile din orasele si municipiile mai mici, pentru asigurarea accesului egal la informatiile privind finantarile prin Programul Operational Regional.

REGIO – Programul Operational Regional, prin Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, domeniul major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor ” finanteaza achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne, achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software), precum si construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii, prin proiecte cu pana la 200.000 Euro valoare nerambursabila. Pentru cererea de proiecte lansata in 2.11.2009, suma disponibila pentru Regiunea Nord-Vest este de 19.74 milioane Euro, pentru domeniul 4.3.

Dana Deac, membru al Retelei de comunicatori de informatie europeana

Pentru informare mai exactă, menţionez că:

De curând, s-a lansat variantă actualizată a Ghidului Solicitantului pentru domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor”.

Direcţia Gestionare Programe din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a lansat o variantă actualizată a Ghidului Solicitantului pentru domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.

Schimbări semnificative faţă de versiunea precedentă a Ghidului Solicitantului pentru POR, axa 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintrerinderilor”:

a) creşterea valorii finanţării nerambursabile până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile din cadrul unui proiect;

b) modificarea listei codurilor CAEN pentru domeniile de activitate eligibile în cadrul acestui domeniu de intervenţie

c) limitarea bugetului pe apeluri (ajungem iar la licitatie);

d) excluderea activitatii de achizitii de spatii de productie/ servicii/ constructii de pe lista activitatilor eligibile;

e) excluderea de pe lista documentelor solicitate la dosarul de finantare a analizei cost – beneficiu si studiului de fezabilitate (in cazul proiectelor de investitii).

Nici această versiune nu este finală. Cei interesaţi să consulte textul variantei actualizate a Ghidului Solicitantului pot accesa aici.

Notă: imaginile care ilustrează postarea sunt preluate de pe internet.