Prin Fabrica de bere

Posted on 14 ianuarie 2012

8


Turda a avut o fabrică de bere. Aşa cum a avut şi una de ciment sau una de materiale refractare ori o uzină chimică … Multe fabrici nu mai există, unele, nici măcar ca edificii. Din fericire, clădirea principală a fostei fabrici de bere, împreună cu coşul de fum alăturat, sunt incluse pe Lista monumentelor istorice (CJ-II-m-B-07787) şi au scăpat democraticei măcelăriri instaurate de decizia lui Petrică: „industria românească este un morman de fiare vechi”! Actualmente, clădirea se află în proprietatea familiei Raţiu şi am obţinut acceptul pentru a vizita şi fotografia interiorul clădirii. Mi-am îndeplinit, astfel, … o pohtă ce-o pohtesc de mai mult timp!

Despre Fabrica de bere Turda

Informaţii despre istoria fabricii au fost inserate în broşura „Traseul turistic al patrimoniului arhitectural industrial, mun. Bucureşti şi jud. Sibiu, Cluj Maramureş„, editată de Fundaţia Transylvania Trust:

„Fabrica a fost construită între anii 1796 – 1814 la comanda lui Lazăr Simion Mendel. Ansamblul a fost extins şi renovat în 1880, clădirea principală fiind finalizată în 1911, când capătă forma actuală, care n-a trecut prin schimbări majore în ultimii 100 de ani. Se cunoaşte (sic!) trei mărci de bere, fabricate la Turda: Bere Mendel, Turdeana şi Ursus.” – scrie la poziţia 11 din broşura amintită.

Interesant este faptul că, la subsol, se poate vedea un izvor captat şi strecurat prin pardoseală.

Despre clădirea principală

Tot din documentele „Parteneriatului pentru valorificarea patrimoniului arhitectural industrial din România„, am extras:

„… cel mai important atestat istoric este piatra cioplită care „povesteste” că fabrica de bere a fost ridicată în 1796 pentru a-l înveseli pe Bachus, care stătea supărat, cu capul într-o parte.

Fabrica de bere a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni în jurul anului 1878 si scurt timp după această schimbare a fost extinsă si renovată în 1880.

Clădirea principală, corpul cel mai cunoscut si emblema de azi a ansamblului, a fost terminată abia în anul 1911. Ultima parte realizată este partea estică, unde structura este realizată din beton armat.” (textul a fost preluat dintr-un releveu întocmit de Ambrus Zsolt – arh. Hlavathy Zsófia, fapt ce a impus corectarea erorilor de ortografie).

În clădire nu se mai află decât urme ale utilajelor, postamente, batiuri, încastrări în ziduri, …

Printr-un efort de imaginaţie, coroborându-le cu detaliile ferestrelor şi uşilor, cu aspectul şi dimensiunile încăperilor, … poţi „vedea” orzul germinând şi transformându-se în malţ, tuburile şi conductele de transfer, recipientele uriaşe de fermentare şi, apoi, depozitare.

Despre coşul de fum

„Cosul de fum amplasat pe faţada principală este o prezenţă marcantă în compoziţie si pune în evidenţă caracterul industrial al clădirii.” – scrie în textul releveului menţionat.

Din păcate, nu am găsit informaţii detaliate despre acest turn – coş – simbol.

Consiliul local Turda a dat avizul, în 2006, pentru realizarea – în spaţiul fostei fabrici de bere – a unui centru comercial, cu condiţia respectării si păstrării nealterate a clădirii, monument.

Pornit de proprietarii actuali – familia Raţiu, proiectul nu a mai fost continuat, probabil, din cauza crizei financiare.

Mai multe imagini, din exteriorul şi interiorul clădirii, puteţi vedea in album.

Prin poziţia sa – la intersecţie de drumuri principale – şi prin dispariţia coşurilor fabricii de ciment, fabrica de bere – mai ales prin coşul său de fum – a devenit un reper în panorama turdeană. Îmi amintesc de momentul (prin anii ’80 ai secolului trecut) în care, regretatul meu tată, de pe poziţia de inginer miner şi ofiţer (în rezervă) de geniu, fusese chemat să distrugă planşeele de la casele demolate peste drum. Una dintre principalele sale griji a fost ca suflul exploziei să nu afecteze vechiul coş de fum de la fabrica de bere!

Posted in: 72 - TURDA ieri